QUẢN LÝ TÀI SẢN DOANH NGHIỆP

Phương pháp tối ưu hóa việc quản lý tài sản của Doanh Nghiệp.

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DEMO

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ

Giải pháp quản lý vận hành một cách toàn diện, hỗ trợ tối ưu cho việc vận hành tài sản doanh nghiệp ở mức cao nhất. Tìm hiểu thêm về giải pháp của chúng tôi.

Quản Lý Tài Sản Doanh Nghiệp là gì ?

Tài sản doanh nghiệp là gì? Tài sản doanh nghiệp là những tài sản được doanh nghiệp đầu tư vào việc hoạt động kinh doanh, sản xuất, giúp phát triển được cơ sở hạ tầng, vận hành của Doanh nghiệp. Mỗi Doanh nghiệp sẽ có một phương pháp để đầu tư và phân bổ khác nhau tùy vào mục tiêu kinh doanh sản xuất để tối ưu hóa được vận hành.

Tính Năng Nổi Bật

QUẢN TRỊ

Tất cả thông tin được quản lý bởi một hệ thống dữ liệu duy nhất, đồng bộ dữ liệu với tất cả các thiết bị, cập nhật tình trạng tài sản ngay khi kiểm kê.

ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

Được cập nhật phương pháp kiểm kê bằng ứng dụng trên Smartphone hay máy quét mã vạch chuyên dụng để lưu trữ và đối chiếu thông tin cực kỳ chính xác

ĐÍNH KÈM

Có khả năng đính kèm tập tin theo từng tài sản để giúp xác định được tài sản rõ nhất. Bao gồm: hợp đồng, hình ảnh, HDSD, bảo trì… và lưu trữ trên Cloud.

BÁO CÁO

Tạo báo cáo tài sản nhanh chóng bằng một vài thao tác với độ chính xác là tuyệt đối dựa trên dữ liệu đầu vào. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể tạo được những báo cáo riêng theo yêu cầu.

TÍCH HỢP

Ngoài việc đáp ứng mạnh mẽ các yêu cầu về tính năng, giải pháp còn có thể tích hợp với các hệ thống lớn khác trên thế giới. Tạo thành một hệ thống dữ liệu đồng nhất giúp Doanh nghiệp quản lý tập trung, chuyên sâu.

ỨNG DỤNG RFID – IoT

Kết hợp với quản lý tài sản, giúp theo dõi chính xác tài sản đang ở đâu theo thời gian thực. Doanh nghiệp có thể chủ động điều chuyển sử dụng, tiết kiệm thời gian và công sức tìm kiếm.

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU